CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

Classificacions i estadístiques

 

Temporada 2023-2024

Millor jugador de timbes: (2023-24)

Jugador més valuós “MVP”: (2023-24)

Temporada 2022-2023

Millor jugador de timbes: Jordi

Resultats Play-Off 2023

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2021-2022

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2020-2021

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2019-2020

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2018-2019

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2017-2018

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2016-2017

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2015-2016

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2014-2015

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2013-2014

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Mercè

Temporada 2012-2013

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2011-2012

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2010-2011

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2009-2010

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2008-2009

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2007-2008

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2006-2007

Millor jugador de timbes: Jordi

Jugador més valuós “MVP”: Jordi

Temporada 2005-2006

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2004-2005

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2003-2004

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Carles

Temporada 2002-2003

Millor jugador de timbes: Carles

Jugador més valuós “MVP”: Jimmy

Temporada 2001-2002

Millor jugador de timbes: Jimmy

Jugador més valuós “MVP”: Pere

 

 

·        Altres estadístiques (en preparació)

 

·       Taula de puntuacions de jocs en timba (sistema antic)

·       Taula de puntuacions de jocs en timba (sistema actual)

·       Taula de ponderacions per a l’obtenció del jugador més valuós “MVP”