CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

REMIGIO

 

    Altres noms: RAMIRO (Catalunya)

 

    Número de jugadors: 2 a 7

 

    Baralles: 2 espanyoles o bé 2 franceses

 

    Valor cartes: les figures (10, 11 i 12) valen 10 punts, les altres cartes valen pel seu número

 

 

    Introducció:

 

Joc en el que cada jugador tracta d’agrupar totes les seves cartes segons unes jugades establertes.

 

JUGADES

 

1.      Escales: cartes consecutives (mínim 3) i del mateix pal

 

2.      Trios: 3 cartes del mateix número. També son vàlids quartets (4 cartes), quintets (5), etc.

 

3.      Color: totes les cartes del mateix pal

 

4.      Escales de color: totes les cartes consecutives i del mateix pal

 

 

    Procediment:

 

El repartidor donarà 10 cartes a cada jugador, descobrint després una carta de mostra. Si es juga amb comodí imaginari es repartiran només 9 cartes, la desena serà un comodí que es podrà utilitzar encara que no es vegi.

 

Inicia la mà el jugador situat a la dreta del repartidor.

 

Haurà de robar una carta, bé la de mostra o bé la superior del paquet.

 

Després s’haurà de desfer d’una carta que deixarà descoberta davant del següent jugador.

 

El torn passarà al següent jugador per la dreta. Aquest robarà una carta que serà o bé la superior del paquet o bé la descartada pel jugador anterior. Després es descartarà i així successivament.

 

Un cop que tothom hagi utilitzat una vegada el torn, ja es podrà tancar.

 

Per tancar caldrà lligar les 10 cartes (o bé les 9 + el comodí imaginari) segons les jugades ja explicades. La carta descartada es dipositarà tapada.

 

 

    Puntuació:

 

Quan un dels jugadors tanqui el joc, els altres sumaran el valor de les cartes no lligades. Serà obligatori pagar el mínim possible.

 

Si el jugador que ha tancat ho ha fet amb “color” caldrà multiplicar els punts per 2, i si ho ha fet amb “escala de color” es multiplicaran per 3.

 

 

    Pagaments:

 

Tres modalitats de pagament

 

1.      Per mà: pagant un tant per punt al guanyador de la mà.

 

2.      A fons: en aquest cas cada jugador aporta una quantitat a un fons.

Es fixa la partida a un límit de punts.

Els punts de cada mà son acumulats pels jugadors.

Al arribar al límit el jugador pot optar per quedar eliminat o reenganxar-se.

El reenganxo consisteix en continuar jugant però amb la puntuació més alta dels jugadors que continuïn en joc. Òbviament, el reenganxo té un preu que es ingressat al fons.

Guanya la partida, i s'emporta el fons, el jugador que en una mà fa arribar a tots els altres al límit de punts acordat al principi.

 

Mixta : igual que jugant a fons però pagant també per mans.

Tornar a reglaments