CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

PÒQUER DE 5 CARTES DESCOBERT

 

 

L’objectiu del joc és guanyar el pot aconseguint la jugada de més valor amb les cinc cartes de la mà, entre les dels jugadors que arribin al final de la mà, d’acord amb la jerarquia universal de jugades.

El dealer button

A cada mà, un dels jugadors tindrà l’anomenat dealer button (un petit disc marcat amb una D o objecte designat). La seva posició és prou important, ja què els dos jugadors situats a la seva esquerra col·loquen the blinds (apostes cegues sense veure les cartes). El dealer button es mou cap a l’esquerra a cada mà (en sentit contrari a les agulles del rellotge), de manera que el torn i, per tant, posar les apostes cegues, va passant de jugador a cada mà.

Blinds (les apostes cegues)

El jugador situat immediatament a l’esquerra del dealer button col·loca l’small blind (cega petita), i el que està a l’esquerra d’aquest, la big blind (cega gran). Les apostes cegues eviten què el guanyador d’una mà marxi completament de buit.

L’import de les apostes cegues està marcat pels límits de les apostes fixats a la taula. L’small blind és generalment la meitat de l’aposta mínima, mentre què la big blind és la mateixa quantitat què l’aposta mínima. Per exemple: a una taula de 2€/4€, l’aposta menor cega serà d’1€ i la major de 2€.

El repartiment inicial

Un cop què les apostes cegues estan sobre la taula, és el moment del repartiment de les cartes. Seguint el sentit de les agulles del rellotge, cada jugador rep una carta coberta, i posteriorment una segona carta, ara descoberta.

La primera ronda de apostes

En aquest punt, cada jugador aposta tenint en compte la força de les dues cartes que li han donat. Les apostes comencen amb el jugador situat immediatament a l’esquerra de la big blind.

Aquí, cada jugador té tres opcions: no anar (fold), pujar (raise) o veure (call) la big blind. Els jugadors que han col·locat les apostes cegues inicien la ronda, pel que cada participant que vulgui seguir a la mà haurà, almenys, de veure aquestes apostes mínimes. Degut a això, check (passar) no és una opció vàlida en aquesta fase del joc.

La ronda d’apostes segueix el sentit de les agulles del rellotge, i cada jugador no anirà, veurà o pujarà l’aposta en joc. Si cap jugador ha pujat, és evident què aquesta opció li queda a la persona que va posar la big blind.

A la modalitat amb límit d’aposta, a la primera ronda, la quantia de les apostes està limitada a la menor de la taula, per tant, a una taula de 2€/4€ totes les pujades s’incrementen de 2 en 2 euros. Els envits i reenvits no van fins a l’infinit; la norma estàndard fixa tres possibles pujades. És a dir, cada ronda d’apostes tindrà com a màxim una aposta inicial i no més de tres pujades. La tercera, l’última. En canvi a les modalitats amb pot límit i sense límit es permeten pujades indefinidament.

Segona, tercera i quarta ronda d’apostes

Un cop acabada la primera ronda d’apostes, cada jugador, per ordre i començant pel que està a l’esquerra del que té el dealer button, rebrà una tercera carta descoberta. S’inicia la segona ronda d’apostes on la quantia de les apostes està limitada a la menor de la taula en taules amb la modalitat amb límit d’aposta. Aquesta ronda la inicia el jugador que té a la vista la combinació de cartes amb més valor.

A continuació cada jugador rebrà una quarta carta descoberta, iniciant-se la tercera ronda d’apostes començant pel jugador amb la jugada vista de més valor, on la quantia de les apostes està limitada a la major de la taula en taules amb la modalitat amb límit d’aposta.

Finalment es repartirà la cinquena carta, què en aquest cas tornarà a ser coberta, com la primera. S’inicia la quarta ronda d’apostes començant pel jugador amb jugada vista de més valor, on la quantia de les apostes està limitada a la major de la taula en taules amb la modalitat amb límit d’aposta.

Les cartes dels jugadors que es retiren en cada una de les rondes, es recullen i no es poden consultar.

The showdown (ensenyar les cartes)

És hora de veure qui s’emporta el pot: the showdown. Cadascun dels jugadors que estan a la mà mostra totes les seves cartes, començant pel darrer jugador en apostar i els següents. El guanyador es decideix d’acord a la jerarquia universal de jugades.

Si un jugador guanya el pot per defecte, això significa que la resta ha tirat les cartes; en conseqüència no es mostren les cartes i el guanyador decideix si ensenya la seva jugada o no.

Diferències entre Límit, Pot límit i No límit

Les apostes i les pujades successives estan limitades al valor de les cegues (en el cas de la modalitat Límit), al valor del pot (en la modalitat Pot límit), o sense límit (en la modalitat No límit).

Modalitat 5 cartes amb descart 7-A

Aquesta modalitat del joc recomanada per a fins a cinc jugadors a la taula, es caracteritza perquè es juga amb una baralla de 32 cartes, és a dir, extraient de la baralla els naips amb índex 2, 3, 4, 5 i 6. Si participen 5 jugadors a la taula llavors s’inclouen els naips amb índex 6 a la baralla, per tant es juga amb una baralla de 36 cartes. En aquets casos el valor del color (flush) és superior al full (full house).

Tornar a reglaments