CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

PÒQUER TEXAS HOLD'EM SEVEN

 

 

El Texas Hold’em és una varietat de pòquer què es juga amb dues cartes a la mà i 5 cartes comunes per a tots els jugadors, i es divideix en quatre fases. El que importa en aquest joc és assolir la millor jugada de cinc cartes, combinant de la millor manera possible les dues cartes que rep el jugador i les cinc cartes comunes que hi ha sobre la taula de joc, d’acord amb la jerarquia universal de jugades.

El dealer button

A cada mà, un dels jugadors tindrà l’anomenat dealer button (un petit disc marcat amb una D o objecte designat). La seva posició és prou important, ja què els dos jugadors situats a la seva esquerra col·loquen the blinds (apostes cegues sense veure les cartes). El dealer button es mou cap a l’esquerra a cada mà (en sentit contrari a les agulles del rellotge), de manera que el torn i, per tant, posar les apostes cegues, va passant de jugador a cada mà.

Blinds (les apostes cegues)

El jugador situat immediatament a l’esquerra del dealer button col·loca l’small blind (cega petita), i el que està a l’esquerra d’aquest, la big blind (cega gran). Les apostes cegues eviten què el guanyador d’una mà marxi completament de buit.

L’import de les apostes cegues està marcat pels límits de les apostes fixats a la taula. L’small blind és generalment la meitat de l’aposta mínima, mentre què la big blind és la mateixa quantitat què l’aposta mínima. Per exemple: a una taula de 2€/4€, l’aposta menor cega serà d’1€ i la major de 2€.

El repartiment inicial

Un cop què les apostes cegues estan sobre la taula, és el moment del repartiment de les cartes. Seguint el sentit de les agulles del rellotge, cada jugador rep dues cartes, una a una. Aquestes es denominen pocket cards o hole cards.

La primera ronda de apostes

En aquest punt, cada jugador aposta tenint en compte la força de les dues cartes que li han donat. Les apostes comencen amb el jugador situat immediatament a l’esquerra de la big blind.

Aquí, cada jugador té tres opcions: no anar (fold), pujar (raise) o veure (call) la big blind. Els jugadors que han col·locat les apostes cegues inicien la ronda, pel que cada participant que vulgui seguir a la mà haurà, almenys, de veure aquestes apostes mínimes. Degut a això, check (passar) no és una opció vàlida en aquesta fase del joc.

La ronda d’apostes segueix el sentit de les agulles del rellotge, i cada jugador no anirà, veurà o pujarà l’aposta en joc. Si cap jugador ha pujat, és evident què aquesta opció li queda a la persona que va posar la big blind.

A la modalitat amb límit d’aposta, a la primera ronda, la quantia de les apostes està limitada a la menor de la taula, per tant, a una taula de 2€/4€ totes les pujades s’incrementen de 2 en 2 euros. Els envits i reenvits no van fins a l’infinit; la norma estàndard fixa tres possibles pujades. És a dir, cada ronda d’apostes tindrà com a màxim una aposta inicial i no més de tres pujades. La tercera, l’última.

El flop (tres primeres cartes comunes)

Ara que les primeres apostes se han realitzat; arriba el flop. El flop és el grup de tres cartes que es col·loquen cap amunt al centre de la taula. Aquestes cartes són comunes i poden ser usades per tots per a elaborar la seva jugada. El lloc al centre de la taula on aquestes cartes estan col·locades es coneix com  the board.

Comença una nova ronda d’apostes, i a les taules amb límit d’apostes la quantia d’aquelles és la menor (per ex., a una taula de 2€/4e, les apostes seran de 2€). En aquesta ocasió, les apostes comencen amb el jugador situat immediatament a l’esquerra del dealer button. El jugador situat a l’esquerra del dealer mantindrà la iniciativa per a la resta de la partida. Apart d’això, el procés de les apostes és el mateix que a la ronda anterior.

La turn card (quarta carta comuna)

Un cop que la ronda d’apostes ha finalitzat, és el moment de veure una altra carta. Aquesta quarta carta es denomina the turn card, i s’usa per part de tots els jugadors per a conformar la seva pròpia jugada.

Al joc amb límit d’apostes, la ronda després d’aquesta carta és la de la gran, per tant, a una partida de 2e/4€ les apostes s’incrementen de 4 en 4 euros.

El river (cinquena carta comuna)

És el moment de la cinquena i última carta comuna: el river. Ara que totes les cartes estan sobre la taula, cada jugador pot saber què te entre mans. Es juga la ronda final d’apostes.

The showdown (ensenyar les cartes)

És hora de veure qui s’emporta el pot: the showdown. Cadascun dels jugadors que estan a la mà mostra les seves cartes, començant pel darrer jugador en apostar i els següents. El guanyador es decideix d’acord a la jerarquia universal de jugades.

Si un jugador guanya el pot per defecte, això significa que la resta ha tirat les cartes; en conseqüència no es mostren les cartes i el guanyador decideix si ensenya la seva jugada o no.

Diferències entre Límit, Pot límit i No límit

Les apostes i les pujades successives estan limitades al valor de la cega gran (en el cas de la modalitat Límit), al valor del pot (en la modalitat Pot límit), o sense límit (en la modalitat No límit).

Tornar a reglaments