CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

KING

 

Número de jugadors recomanat: 3 a 6

 

  Baralla: espanyola 48 cartes. A 3 jugadors es retiren 8, 9 i 2 d’espases.

 

   Preliminars:

 

El joc del King consta de dues parts. La primera consisteix en 6 proves que acumulen punts negatius. La segona part consisteix en aconseguir bases i aconseguir així punts positius. Guanya qui té la puntuació major a la fi.

 

   Valor cartes:

 

As, 12, 11, 10..., 3, 2.

Cartes especials: depèn de les proves (s’explicarà més endavant).

 

   Desenvolupament:

 

Repartidor: És escollit per sorteig la primera vegada. Després serà correlatiu per la dreta. Dóna totes les cartes.

En cada mà s’obre joc per la dreta del repartidor, després el guanyador de la darrera basa.

 

1a. part: Cal assistir. No hi ha trumfo. No cal superar.

 

1a. prova: NO BASES

Per cada basa aconseguida, 1 punt negatiu.

 

2a. prova: NO 10, NO 12

Cada 10 o 12 guanyat val 1 punt negatiu. Cal mostrar-los a mida que es juguen i es recullen.

 

3a. prova: NO 11

Cada 11 guanyat val 2 punts negatius. Cal mostrar-los a mida que es juguen i es recullen.

 

4a. prova: NO 12 DE COPES

El guanyador del rei de copes s’anotarà 4 punts negatius.

 

5a. prova: NO COPES

Cada copa val 1 punt negatiu. Cal mostrar-les a mida que es juguen i es recullen. El jugador que obre cada mà no podrà sortir de copes a menys que només tingui copes.

 

6a. prova: NO 2 ÚLTIMES

El guanyador de la penúltima basa s’anotarà 2 punts negatius. El guanyador de la darrera s’anotarà 3 punts negatius.

 

2a. part: Cal assistir. No cal superar. Si no es pot assistir, s’ha de fallar amb trumfo i no es pot excusar.

 

Recuperacions: Aquesta segona part serà jugada a continuació de la primera i no hi haurà variació en l’ordre del repartidor. Es jugaran tantes mans com jugadors a la partida. Es repartiran totes les cartes.

 

En cada mà recuperarà el jugador que reparteix les cartes. Per recuperar entenem el fet d’escollir la modalitat a la que es jugarà la ma: amb trumfo, sense trumfo o a no bases (modalitat anomenada “Portuguesa”).

 

La modalitat serà escollida directament o be després de la subhasta, a la qual pot recórrer el recuperador per obtenir bases d’un jugador a canvi de cedir el dret a escollir la modalitat.

 

En la subhasta els jugadors oferiran un nombre de bases a canvi de poder escollir la modalitat de joc.. Aquestes ofertes es presentaran per ordre per la dreta del subhastador i hauran d’ésser superiors a les fetes anteriorment. El jugador que no oferti quedarà fora de la subhasta. La subhasta acabarà quan una oferta romangui una volta sense ser superada.

El subhastador podrà escollir qualsevol oferta o desestimar-les totes. En cas d’acceptar-ne alguna, l’adjudicatari de la subhasta pagarà el nombre de bases acordat, restant-les de les que hagi obtingut ell mateix en la ma. En cas de no obtenir suficients com per a poder realitzar el pagament, el subhastador només cobrarà les bases efectivament obtingudes i l’adjudicatari es restarà tants punts com bases s’hagin quedat a deure. Cada basa cobrada val 1 punt positiu.

 

En cas de que l’adjudicatari de la subhasta demani jugar a “no bases”, el subhastador donarà (pagarà) a l’adjudicatari les bases acordades. En el cas d’obtenir menor nombre de bases que les acceptades, el subhastador donarà les bases que tingui, mentre que a l’adjudicatari li seran afegides les bases acordades a les obtingudes.

Tornar a reglaments