CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

CRIBBAGE

 

Preliminars:

Joc consistent en sobrepassar 120 punts realitzant combinacions.  

Valor cartes:

As 1 punt, figures 10 punts, la resta pel seu índex.

Jugades amb valor:

Parella: dues cartes amb mateix índex, 2 punts.

Trio: tres cartes amb mateix índex, 6 punts.

Quartet: quatre cartes amb mateix índex, 12 punts.

Quinze (fase 2 i 3): sumar 15 punts amb varies cartes, 2 punts.

Escala: 3 o més cartes consecutives (no necessariament per ordre i l’as no empalma amb el Rei), 1 punt per carta.

Color (fases 2 i 3): 4 cartes del mateix pal a la mà, o 5 amb la girada. En tercera fase només 5 cartes, les quatre del crib més la girada. 1 punt per carta.

Compensació inicial: per al no Repartidor, 3 punts.

Carta girada J, 2 punts.

Quinze: qui arriba a 15 punts acumulats exactes en 1ª fase, suma  2 punts.

31: qui arriba a 31 punts exactes en 1ª fase, suma  2 punts.

Darrera carta: qui juga la darrera carta d’una sèrie en la 1ª fase sense sumar 31, 1 punt.

J del pal de la carta girada (2ª i 3 fase), 1 punt.

Desenvolupament.

·         1ª FASE: en el seu torn cada jugador posa una carta davant seu tot i anunciant el valor acumulat de les cartes exposades pel conjunt de jugadors. Cada cop que les cartes posades pels jugadors formen jugades amb valor vàlides per aquesta fase el jugador que l’ha completat s’anota els punts corresponents.

El jugador que només te cartes que pugen la suma acumulada per sobre de 31 anuncia que “passa” i els altres jugadors continuen jugant. Quan tots passen o algú ha aconseguit arribar a 31, es dona per acabada la sèrie i cada jugador recull les seves cartes i el situat a la esquerra de qui jugà la darrera carta inicia una nova sèrie.

·         2ª FASE: per torn cada jugador realitzarà les jugades amb valor d’aquesta fase amb les seves 4 cartes i la girada. Començarà el jugador situat a l’esquera del repartidor.

·         3ª FASE: el repartidor realitzarà les jugades amb valor d’aquesta fase amb les 4 cartes del Crib i la girada.

Renuncio en 1ª Fase, 12 punts. Si no es tenen prous s’entra en negatius.

Error del repartidor al donar, no s’anoten els 2 punts de J girada.

Error del jugador al rebre les cartes, si s’anotarien els punts de la J girada.

Variants.

Cribbage a 3 jugadors: es reparteixen 5 cartes a cada jugador i una al crib. Es juga a 61 punts.

Cribbage a 4 jugadors: es juga per parelles. 5 cartes a cada jugador que descartaran una al crib.

Cribbage a 5 jugadors: es reparteixen 5 cartes als jugadors que decartaran una al crib i 4 al dealer.

Cribbage a 6 jugadors: es juga per parelles. 5 cartes als jugadors que descartaran una al crib, i 4 a repartidor i parella.

Cribbage a 5 cartes (versió antiga): 3 punts al no repartidor, 5 cartes per jugador i 2 a crib, i descart d’una a crib. Només es puja una vegada fins a 31 i ja acaba la primera fase. Es juga a 61 punts.

Cribbage a 5 cartes americà: mateixes regles 5 cartes per jugador, 2 al crib  i es descarta una.

Cribbage a 7 cartes: Mateixes normes però es reparteixen 7 cartes i una al crib. Es descarten 2 al crib. Es juga a 151 punts.

Speedo Cribbage (Cribbage accelerat): mateixes normes, però el descart s’entrega al repartidor. El qual descarta 4 al crib. Es manté la norma fins que el repartidor arriba a la “skunk line” (més de 90 punts), després es juga normal.

 

Tornar a reglaments