CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

COPO

 

Jugadors: 4 a 7 (nombre de jugadors recomanat)

 

Joc de cartes: espanyol o francès

 

Valor cartes: As, 3, 12, 11, 10... 5, 4 i 2

 

 

Introducció

 

En primer lloc es forma un pou de diners gràcies a una aportació igual de tots els jugadors.

 

Després el repartidor donarà 4 cartes a tots els jugadors —inclòs ell mateix— i d'una en una, començant per la seva dreta.

 

El jugador de la dreta obrirà el joc passant o fent una aposta. En el primer cas el torn passarà al següent jugador per la dreta.

 

En cas d’apostar, es separarà la quantitat apostada de la resta. Tot seguit el repartidor descobrirà la carta superior del maç). Si el jugador pot superar-la, mostrarà només la carta superior i retirarà la quantitat apostada del pou. En cas de no poder superar-la, haurà d’ingressar la quantitat apostada al pou.

 

La mà acabarà quan el repartidor hagi utilitzat ja el seu torn o bé quan s’exhaureixi el pou.

 

En la mà següent el repartidor serà el jugador situat a la dreta del repartidor.

 

 

Apostes

 

L’aposta màxima és el “copo” i és igual a la quantitat del pou.

 

Es pot passar sense apostar.

 Tornar a reglaments