CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

XIX TORNEIG PRESIDENCIAL

Data:

5 de novembre de 2005

Lloc:

Santa Margarida de Montbui

Joc:

Pocha

 

XIX Torneig Presidencial

05-11-2005

7 Partides de POCHA, segons Reglament del Torneig i amb la puntuació que es detalla

Total

Classificació

CARLES

2

3

6

0

6

5

0

22

CAMPIÓ

JORDI

4

1

2

4

4

0

2

17

2n.

PERE

0

5

4

1

2

3

1

16

3r.

SERGI

1

0

0

2

0

1

4

8

4t.

 

Ä Veure desenvolupament complet

Reglament del torneig:

Es jugarà seguint les regles del joc aprovades pel CCCJ.

El torneig constarà de diverses partides segons s’explica a continuació. Per a cada partida el lloc que ocuparà a la taula cada jugador anirà variant segons s’explica posteriorment.

Es jugarà amb una baralla de 40 cartes.

La primera partida consistirà de 4 rondes amb 10 cartes per jugador.

La segona es jugarà a partir de 9 cartes (6 rondes).

La tercera a partir de 8 cartes (8 rondes).

La quarta es jugarà amb 10 cartes (4 rondes).

La cinquena a partir de 8 cartes (8 rondes).

La sisena a partir de 9 cartes (6 rondes).

La setena amb 10 cartes (4 rondes).

A partir d’aquesta s’efectuaran tantes partides de 4 rondes (amb 10 cartes), fins a complir-se tres hores i quaranta-cinc minuts de joc real (en aquest temps s’inclouen fins a cinc minuts de descans entre partides). Per tant, la darrera partida del torneig serà aquella que finalitzi més enllà de les tres hores i quaranta-cinc minuts de torneig.

La puntuació de cada partida de cara a confeccionar una classificació general que donarà el guanyador del torneig, serà de la següent manera:

 

Partida

Cartes

Rondes

1r.

2n.

3r.

4t.

1

10

4

4

2

1

0

2

9

6

5

3

1

0

3

8

8

6

4

2

0

4

10

4

4

2

1

0

5

8

8

6

4

2

0

6

9

6

5

3

1

0

7

10

4

4

2

1

0

8...

10

4

4

2

1

0

 

Si es produeix algun empat a qualsevol de les partides es dividirà la suma de les puntuacions que corresponguin entre els jugadors afectats.

Si a la finalització del torneig resultés un empat a la primera posició, es decidirà a favor d’aquell jugador amb més punts de joc en el total de les partides.

Si en el decurs d’una partida es detecta “renunci” per part d’algun dels jugadors es procedirà de la manera següent: el jugador descobert serà sancionat amb la pèrdua de 40 punts en la puntuació de la partida, una vegada comprovat. Si resultés ser fals renunci aleshores serà sancionat qui ho hagi cantat, amb 40 punts. Un renunci ha de cantar-se abans de recollir la darrera basa de la ronda en joc. En qualsevol cas es tornarà a repetir aquella ronda.

El temps recomanat per a cada torn de joc és de 30 segons, tot i que no serà cronometrat. No obstant, si a petició de qualsevol jugador es demana aquest control de temps en qualsevol moment del joc (a l’hora de demanar bases o de jugar carta) es procedirà un compte enrere de 30 segons a partir de la petició. Si en el moment d’arribar a zero no s’ha demanat el número de bases, o no s’ha jugat la carta corresponent, l’infractor serà sancionat amb 5 punts, tantes vegades com sigui aplicada aquesta norma.

La posició que ocuparà a la taula cada jugador variarà a cada partida (la primera serà per sorteig), amb el criteri següent: escollirà seient el jugador que hagi finalitzat en darrera posició a la partida anterior, i a més designarà els seients que ocuparan la resta de jugadors a la seva conveniència. En cas d’empat a la darrera posició es mantindran els seients de la partida anterior. El primer jugador a repartir cartes en cada partida serà el que estigui a la dreta del que ha escollit lloc a la taula i a més serà el primer en demanar bases. A partir d’aquí per ordre en sentit contrari a l’horari.

Qualsevol qüestió no prevista en aquestes normes es decidirà per consens entre els participants. Cas d’efectuar-se alguna votació amb resultat d’empat decidirà el vot de qualitat de l’organitzador.

 

Tornar a l'índex