CCCJ - XVI TORNEIG PENTATLÓ Santa Margarida de Montbui, 16 de febrer de 2008
General TOTAL Omaha Botifarra Texas King Pocha Omaha TOTAL Fitxes 1 P. 1 Fitxes 2 P. 2 Fitxes 3 P. 3 Fitxes T.
1. Carles 75 18 9 15 18 15 18 1. Carles 100 4400 20 11900 40 13700 40 16340 40 11:36
2. Jordi 48 12 18 3 0 15 12 2. Jordi 65 12200 40 0 5 2300 20 12220 20
3. Sergi 36 6 9 3 12 6 6 3. Sergi 30 800 10 4000 20 -200 0 4800 10
4. Sylvain 21 0 0 15 6 0 0 4. Sylvain 15 -1400 0 0 5 200 10 -1390 0 13:00
Botifarra TOTAL Punts + 1 Punts - 1 P. 1 Punts + 2 Punts - 2 P. 2 Punts + 3 Punts - 3 P. 3 Saldo
1. Jordi 10 62 54 10 63 55 10 45 49 -10 12 10
2. Carles 10 54 62 -10 63 55 10 49 45 10 4 10
2. Sergi 10 62 54 10 55 63 -10 49 45 10 4 -10
4. Sylvain -30 54 62 -10 55 63 -10 45 49 -10 -20 -10
Texas TOTAL Fitxes 1 P. 1 Fitxes 2 P. 2 Fitxes 3 P. 3 Fitxes 4 P. 4 Fitxes T.
1. Sylvain 90 20000 40 0 10 0 0 20000 40 40000 40 19:25
1. Carles 90 0 0 20000 40 20000 40 0 10 40000 20
3. Sergi 50 0 20 0 20 0 10 0 0 0 10
3. Jordi 50 0 10 0 0 0 20 0 20 0 0 21:00
King TOTAL Punts 1 P. 1 Punts 2 P. 2 Saldo Pocha TOTAL Punts 1 P. 1
1. Carles 36 -10 18 7 18 -3 18 21:15 1. Jordi 15 345 15 18 22:50
2. Sergi 15 -19 12 -3 3 -22 12 1. Carles 15 345 15 12
3. Sylvain 12 -23 0 -2 12 -25 6 3. Sergi 6 325 6 6
4. Jordi 8 -21 6 -3 2 -24 0 22:45 4. Sylvain 0 275 0 0 00:18
Reglament del torneig