CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

X PENTATLÓ

Data:

29 de juny de 2001

Lloc:

Cornellŕ de Llobregat

Jocs:

Podrida, Black Jack, King, Pumba i Cors

(7 punts al 1r., 4 al 2n., 2 al 3r., 1 al 4t. i 0 al 5č. de cada joc)

 

X Pentatló

29-06-01

Podrida

Black Jack

King

Pumba

Cors

Total

Classificació

CARLES

2n.

4

1r.

7

3r.

2

2n.

4

1r.

7

24

CAMPIÓ

RAFA

1r.

7

4t.

1

5č.

0

1r.

7

2n.

4

19

2n.

JORDI

3r.

2

3r.

2

1r.

7

3r.

2

5č.

0

13

3r.

JIMMY

5č.

0

2n.

4

4t.

1

5č.

0

3r.

2

7

4t.

PERE

4t.

1

5č.

0

2n.

4

4t.

1

4t.

1

7

5č.

 

Tornar a l'índex