CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

V TORNEIG D’ESTIU

Data:

24 de juliol de 2004

Lloc:

Santa Margarida de Montbui

Joc:

Cors

 

V Torneig d’Estiu

24-07-2004

8 partides de “Cors” fins a 9 hores de joc, segons Reglament del Torneig i amb la puntuació que es detalla

Total

Classificació

CARLES

7

10

7

5

7

10

7

2

55

CAMPIÓ

SERGI

5

2

10

10

5

7

5

5

49

2n.

JORDI

10

7

2

2

10

5

2

7

45

3r.

PERE

2

5

5

7

2

2

10

10

43

4t.

 

Reglament del torneig:

Es jugarà seguint les regles del joc de CORS aprovades pel CCCJ.

El torneig constarà de diverses partides de forma consecutiva fins arribar a las 9 hores de joc efectiu, moment en el qual, s’acabarà la partida en curs i es donarà per finalitzat el torneig.

Es realitzarà una aturada tècnica per menjar no abans de haver-se jugat 4 hores de joc efectiu.

La puntuació de cada partida de cara a confeccionar una classificació general que donarà el guanyador del torneig, serà de la següent manera:

 

1r.

2n.

3r.

4t.

10

7

5

2

 

Si es produeix algun empat a qualsevol de les partides es dividirà la suma de les puntuacions que corresponguin entre els jugadors afectats.

Si a la finalització del torneig resultés un empat a la primera posició, es decidirà a favor d’aquell jugador amb més primers llocs en el còmput de totes les partides, en cas de persistir l’empat es decidirà pels segons llocs, i si fos necessari, es decidirà pels tercers llocs.

Si en el decurs d’una partida es detecta “renunci” per part d’algun dels jugadors es procedirà de la manera següent: el jugador descobert serà sancionat amb la pèrdua de 26 punts en la puntuació de la partida, una vegada comprovat. Si resultés ser fals renunci aleshores serà sancionat qui ho hagi cantat, amb 26 punts. Un renunci ha de cantar-se abans de recollir la darrera basa de la ronda en joc. En qualsevol cas es tornarà a repetir aquella ronda.

La posició que ocuparà a la taula cada jugador variarà a cada partida i s’escollirà per sorteig, amb el criteri següent: escollirà seient el jugador que descobreixi la carta més alta, qui també serà l’encarregat de donar la primera ma, i a continuació seguint el sentit de les agulles del rellotge la resta de components en funció del valor de les cartes de més a menys (l’as val per 1).

Qualsevol qüestió no prevista en aquestes normes es decidirà per consens entre els participants. Cas d’efectuar-se alguna votació amb resultat d’empat decidirà el vot de qualitat de l’organitzador.

 

Tornar a l'índex