CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

IV TORNEIG D’ESTIU

Data:

2 d’agost de 2003

Lloc:

Sant Joan de Mediona

Joc:

Pocha

 

IV Torneig d’Estiu

02-08-03

13 partides de “Pocha” fins a 10 hores de joc, segons Reglament del Torneig i amb la puntuació que es detalla

Total

Classificació

RAFA

5

3

3

4

3

2

10

10

3,5

2

10

0

7,5

63,0

CAMPIÓ

CARLES

10

0

1

2

6

4

5

0

10

10

2

3,5

0

53,5

2n.

JIMMY

0

8

0

0,5

0

8

0

5

3,5

0

5

10

2

42,0

3r.

PERE

2

3

6

0,5

1

0

2

2

0

5

0

3,5

7,5

32,5

4t.

 

Reglament del torneig per a 4 participants:

Es jugarà seguint les regles del joc desenvolupades per JUEGON© i aprovades pel CCCJ.

El torneig constarà de diverses partides segons s’explica a continuació. Per a cada partida el lloc que ocuparà a la taula cada jugador anirà variant segons s’explica posteriorment.

Es jugarà amb una baralla de 40 cartes.

Es farà una primera partida completa, és a dir, començant per 1 carta (4 rondes), 2, 3, 4, etc., fins arribar a 10 cartes (4 rondes) i tornant a baixar fins a 1 carta (4 rondes), que totalitzen 28 rondes.

La segona partida es començarà a partir de 5 cartes, amb un total de 14 rondes.

La tercera partida a partir de 8 cartes, amb un total de 8 rondes.

La quarta partida serà amb 10 cartes (4 rondes).

La cinquena partida a partir de 8 cartes, amb un total de 8 rondes.

La sisena partida a partir de 5 cartes, amb un total de 14 rondes.

La setena partida serà com la primera, amb un total de 28 rondes.

A partir d’aquesta s’efectuaran tantes partides de 4 rondes (amb 10 cartes, fins a complir deu hores reals de joc. La darrera partida haurà de començar abans de complir-se les nou hores i vint minuts de joc; cas que s’hagi superat aquest temps de joc ja no es començarà i es donarà per finalitzat el torneig.

La puntuació de cada partida de cara a confeccionar una classificació general que donarà el guanyador del torneig, serà de la següent manera:

 

Partida

Cartes

Rondes

1r.

2n.

3r.

4t.

1

1

28

10

5

2

0

2

5

14

8

4

2

0

3

8

8

6

3

1

0

4

10

4

4

2

1

0

5

8

8

6

3

1

0

6

5

14

8

4

2

0

7

1

28

10

5

2

0

8...

10

4

10

5

2

0

 

Si es produeix algun empat a qualsevol de les partides es dividirà la suma de les puntuacions que corresponguin entre els jugadors afectats.

Si a la finalització del torneig resultés un empat a la primera posició, es decidirà a favor d’aquell jugador amb més punts de joc en el total de les partides.

Si en el decurs d’una partida es detecta “renunci” per part d’algun dels jugadors es procedirà de la manera següent: el jugador descobert serà sancionat amb la pèrdua de 50 punts en la puntuació de la partida, una vegada comprovat. Si resultés ser fals renunci aleshores serà sancionat qui ho hagi cantat, amb 50 punts. Un renunci ha de cantar-se abans de recollir la darrera basa de la ronda en joc. En qualsevol cas es tornarà a repetir aquella ronda.

El temps recomanat per a cada torn de joc és de 30 segons, tot i que no serà cronometrat. No obstant, si a petició de qualsevol jugador es demana aquest control de temps en qualsevol moment del joc (a l’hora de demanar bases o de jugar carta) es procedirà un compte enrere de 30 segons a partir de la petició. Si en el moment d’arribar a zero no s’ha demanat el número de bases, o no s’ha jugat la carta corresponent, l’infractor serà sancionat amb 5 punts, tantes vegades com sigui aplicada aquesta norma.

La posició que ocuparà a la taula cada jugador variarà a cada partida (la primera serà per sorteig), amb el criteri següent: escollirà seient el jugador que estigui ocupant la última posició de la classificació general del torneig i a més designarà els seients que ocuparan la resta de jugadors a la seva conveniència. En cas d’empat a la darrera posició de la classificació es mantindran els seients de la partida anterior. El primer jugador a repartir cartes en cada partida serà el que ha escollit lloc a la taula i per tant el primer a demanar bases el situat a la seva dreta. A partir d’aquí per ordre en sentit contrari a l’horari.

Qualsevol qüestió no prevista en aquestes normes es decidirà per consens entre els participants. Cas d’efectuar-se alguna votació amb resultat d’empat decidirà el vot de qualitat de l’organitzador.

 

Per a 5 participants:

El torneig es desenvoluparà de la mateixa manera que amb 4 participants, però amb les següents modificacions:

Es farà una primera partida completa, és a dir, començant per 1 carta (5 rondes), 2, 3, 4, etc., fins arribar a 8 cartes (5 rondes) i tornant a baixar fins a 1 carta (5 rondes), que totalitzen 27 rondes.

La segona partida es començarà a partir de 4 cartes, amb un total de 13 rondes.

La tercera partida a partir de 6 cartes, amb un total de 9 rondes.

La quarta partida serà amb 8 cartes (5 rondes).

La cinquena partida a partir de 6 cartes, amb un total de 9 rondes.

La sisena partida a partir de 4 cartes, amb un total de 13 rondes.

La setena partida serà com la primera, amb un total de 27 rondes.

A partir d’aquesta s’efectuaran tantes partides de 5 rondes (amb 8 cartes, fins a complir deu hores reals de joc. La darrera partida haurà de començar abans de complir-se les nou hores i quinze minuts de joc; cas que s’hagi superat aquest temps de joc ja no es començarà i es donarà per finalitzat el torneig.

La puntuació de cada partida de cara a confeccionar una classificació general que donarà el guanyador del torneig, serà de la següent manera:

 

Partida

Cartes

Rondes

1r.

2n.

3r.

4t.

5è.

1

1

27

10

7

4

2

0

2

4

13

9

6

3

1

0

3

6

9

8

5

2

1

0

4

8

5

6

4

2

1

0

5

6

9

8

5

2

1

0

6

4

13

9

6

3

1

0

7

1

27

10

7

4

2

0

8...

8

5

10

7

4

2

0

 

Per a 6 participants:

El torneig es desenvoluparà de la mateixa manera que amb 4 participants, però amb les següents modificacions:

Es jugarà amb una baralla de 48 cartes.

Es farà una primera partida completa, és a dir, començant per 1 carta (6 rondes), 2, 3, 4, etc., fins arribar a 8 cartes (6 rondes) i tornant a baixar fins a 1 carta (6 rondes), que totalitzen 30 rondes.

La segona partida es començarà a partir de 5 cartes, amb un total de 12 rondes.

La tercera partida serà amb 8 cartes (6 rondes).

La quarta partida a partir de 5 cartes, amb un total de 12 rondes.

La cinquena partida serà com la primera, amb un total de 30 rondes.

A partir d’aquesta s’efectuaran tantes partides de 6 rondes (amb 8 cartes, fins a complir deu hores reals de joc. La darrera partida haurà de començar abans de complir-se les nou hores i deu minuts de joc; cas que s’hagi superat aquest temps de joc ja no es començarà i es donarà per finalitzat el torneig.

La puntuació de cada partida de cara a confeccionar una classificació general que donarà el guanyador del torneig, serà de la següent manera:

 

Partida

Cartes

Rondes

1r.

2n.

3r.

4t.

5è.

6è.

1

1

30

10

7

4

2

1

0

2

5

12

9

6

3

2

1

0

3

8

6

8

5

3

2

1

0

4

5

12

9

5

3

2

1

0

5

1

30

10

7

4

2

1

0

6...

6

6

10

7

4

2

1

0

 

Tornar a l'índex