CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

PUMBA

 

― Altres noms:          LAST CARD (GB)

PFOTCHEN (D)

ME QUEDA UNA (E)

                                                  

― Número de jugadors:        de 2 a 6 (1 baralla)

7 o més (2 baralles)

 

― Normes del joc:

 

  1. Es reparteixen 5 cartes a cada jugador i la mostra sobre la taula.

 

  1. Hi ha 5 cartes que tenen un significat especial:

 

a)      L’”As” o “1”

Amb aquesta carta es pot jugar una altra del mateix pal.

 

b)      El “2”

Aquesta carta obliga el següent jugador a robar 2 cartes. Els “2” són acumulatius, és a dir, es pot tirar un altre “2” per tal de salvar-se de robar, de manera que el següent jugador haurà de robar 4 cartes, i així successivament mentre es juguin “2” consecutivament.

 

c)      El “7”

Aquesta carta canvia el sentit del joc.

 

d)      El “8”

Aquesta carta no permet tirar carta al jugador situat immediatament després del que l’ha tirat, de manera que passa el torn al següent jugador.

 

e)      La “sota” o “10”

Aquesta és la carta comodí. És a dir, es pot tirar en qualsevol moment, però no evita robar en cas de jugar-se sobre un “2”, i serveix per a canviar el pal a seguir a elecció del jugador que la juga, si així ho manifesta en el moment de jugar-la.

 

― Desenvolupament del joc:

 

El joc consisteix en anar tirant les cartes, segons les normes del joc ―seguint el pal o el número de la darrera carta jugada―, cada jugador al seu torn, començant pel jugador que està a la dreta del que ha repartit, sempre i quan la mostra no sigui un “2”, “7” o “8” que obligaria a seguir la norma específica per a aquella carta.

 

Si un jugador no disposa de carta jugable, o prefereix reservar-se-la, haurà de robar una carta, que podrà jugar-la si li és possible o reservar-la. En tot cas, si no juga carta passarà el torn al següent jugador. Això significa què no existeix obligatorietat de jugar carta encara que es disposi d’una o més cartes jugables.

 

Guanyarà el jugador que es quedi sense cartes a la mà, amb la particularitat de que qualsevol jugador que tingui a les seves mans 2 cartes ha de dir “PUMBA” al moment de tirar la seva penúltima carta sobre la taula (abans de dipositar-la sobre aquesta). Si no ho fes, qualsevol jugador podrà cantar-li “PUMBA” per a proclamar l’errada, i d’aquesta manera fer-li robar 3 cartes.

 

Qualsevol errada es penalitza robant 1 carta (el jugador penalitzat). Les cartes robades per penalització no es poden usar en la jugada en curs.

 

― Puntuació i apostes:

 

Al final de la partida cada jugador comptabilitzarà els punts de les cartes que li han quedat a la mà, tenint en compte que el valor de les cartes és el que marca l’índex de cadascuna, a excepció de les següents:

“2”               20 punts

“10”             15 punts

“11”             10 punts

“12”             10 Punts

 

El guanyador de la mà comptabilitza 0 punts.

 

Els pagaments s’efectuaran segons les opcions descrites al reglament del “REMIGIO”.