CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

CUL

 

Es juga amb baralla espanyola de 48 cartes. Es reparteixen totes les cartes, de manera que en les partides de 3, 5 i 7 jugadors, el nombre de cartes inicials entre es participants no serà uniforme  . En partides a 3 es retiraran els 8 i 9.

 

Fins a 7 jugadors.

 

Valor de les cartes (de més a menys): 2 d'ors, 2, 1, 12, 11... 7, 6, 5, 4 i 3.

 

Objectiu del joc: quedar-se sense cartes a la mà.

 

Categoria dels jugadors:

• Rei/Reina

• Príncep/Princesa

• 1r. Neutre (5 o més jugadors)

• 2n. Neutre (6 o més jugadors)

• 3er. Neutre (7 jugadors)• Semi-cul

• Cul

 

El primer jugador en quedar-se sense cartes serà rei/reina, el segon príncep/princesa i així successivament, fins al darrer que serà cul.

 

Es jugaran tantes mans com jugadors a la taula, excepte a 3 jugadors, on es jugaran dues mans per jugador.

 

El jugador en obrir la primera mà serà  el de la dreta del repartidor (per sorteig). Per a les següents partides repartirà les cartes el jugador a l'esquerra del rei/reina i obrirà la mà el cul.

 

Es pot sortir de qualsevol carta, i a partir d'aquella s'haurà de jugar sempre una carta de valor superior, sense tenir en compte de quin pal.

 

A partir de la carta de sortida cada jugador seguint el sentit antihorari haurà de continuar jugant una carta que superi en valor a l'anterior, o passant el torn si no li és possible o desitja reservar-se.

 

Quan cap jugador supera la darrera carta jugada, aquestes es retiren i comença una nova mà, iniciant-la el jugador que va jugar la darrera carta de la mà anterior.

 

A la següent partida, després de repartides les cartes, el jugador cul passarà obligatòriament les seves dues cartes més valuoses al rei/reina, i aquest li passarà dues cartes qualsevol al cul. El jugador semi-cul passarà la seva carta més valuosa al príncep/princesa, i aquest qualsevol carta al semi-cul. Els jugadors neutres no s'intercanvien cartes.

 

Si la mà s'inicia jugant-se una parella, tercet o quartet de cartes del mateix valor, aquesta haurà de seguir-se jugant amb parelles, tercets o quartets, segons esdevingui, excepte el 2 d'ors que es pot jugar en qualsevol moment, per ser una carta especial i la de més valor.

 

En cas de partides de 4 jugadors no hi haurà neutres; en partides de 3 jugadors haurà rei/reina, neutre i cul.

 

(*) Agraïm la valuosa i decisiva aportació d'en Carles Salvadó i Farreras, per les seves explicacions, que han fet possible la confecció del reglament d'aquest joc.