CLUB CONSERVADOR DE CARTES I JOCS

 

TAULA DE PUNTUACIONS EN TIMBA *

JOC

Jugadors

Jugadors que puntuen

Punts

Botifarra (individual)

Cors

Pocha

Podrida

Tute (individual)

4, 5

3

80, 40 i 20

6, 7

4

80, 40, 20 i 10

Chinchón

Pumba

Remigio

4

2

80 i 40

5 o més

3

80, 40 i 20

4 Duros

4 o més

Guanyador i finalista (s)

80 i 40

Flor

Julepe

Pòquer

4, 5, 6

2

80 i 40

7 ½

9, 19, 29

Pòquer Descobert

Black Jack

4, 5

2

80 i 40

6, 7

3

80, 40 i 20

King

4, 5, 6

2

80 i 40

Copo

4, 5, 6

2

80 i 40

7

3

80, 40 i 20

Botifarra

Mus

Tute

4

2

80 i 80

 

* Si no hi ha jocs en rànking, en les partides disputades en timba solament puntua el guanyador de cada joc, amb un punt absolut.